zu Impressum de

ผู้จัดทำเว็บไซต์


Thai German Service

77/85 ถนนสายไหม 34

สายไหม กรุงเทพฯ  10220

ประเทศไทย


ผู้รับผิดชอบ:
จันทร์เพ็ญ นอยมันน์ 

 

ติดต่อ:
โทรศัพท์      +66 (0)2 042 0603

มือถือ            +66 (0)64 004 5931

โทรสาร        +66 (0)2 042 0603

อีเมล์              info@tg-service.com

เว็บไซต์        www.tg-service.com

    
 

 

เราขอเน้นย้ำว่า คำแนะนำและการบริการของเรานั้นไม่ใช่เป็นคำแนะนำทางด้านกฏหมายแต่อย่างใด