wechsel zu heiraten de

...เราพูดภาษาไทยและภาษาเยอรมัน...


แต่งงานกับชาวเยอรมันที่ไทย หรือที่เยอรมัน วีซ่าแต่งงาน

การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทย และบุคคลสัญชาติเยอรมัน

คุณมีความประสงค์จดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน ไม่ว่าที่ประเทศไทยหรือประเทศเยอรมนี มีข้อมูลหลายอย่างที่คุณควรทราบ

การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยคุณสามารถดำเนินการได้ทุกสำนักงานเขตหรือทุกอำเภอในประเทศไทย อย่างไรก็ตามแต่ละสำนักงานเขตและอำเภออาจจะมีข้อกำหนด หรือเงื่อนไขแตกต่างกันออกไป ซึ่งการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตหรือที่อำเภอนั้นจะเป็นแค่พิธีการทางราชการไม่มีพิธีหรืองานรื่นเริงเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ซึ่งจะแตกต่างกับการจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนราษฎรที่ประเทศเยอรมนีโดยสิ้นเชิง งานเฉลิมฉลองหรือพิธีมงคลทางศาสนาโดยทั่วไปจะจัดขึ้นมาต่างหาก แล้วแต่ความสะดวกและความต้องการของแต่ละคู่สมรสการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย

ประกาศจากสำนักปลัดกรุงเทพฯ

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฝ่ายทะเบียนในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต งดให้บริการ ด้านการจดทะเบียนสม และการจดทะเบียนหย่า ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


หมายเหตุ: การจดทะเบียนสมรสเพื่อใช้ชีวิตคู่ร่วมกับบุคคลเพศเดียวกันตามกฎหมายไทยนั้นยังไม่สามารถทำได้

 

หนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้ "Ehefähigkeitszeugnis"

ในการขอหนังสือสำคัญฉบับนี้ คู่สมรสสัญชาติเยอรมันต้องนำเอกสารของตน และของคู่สมรสสัญชาติไทยที่แปลและผ่านการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง ไปยื่นที่สำนักทะเบียนราษฏร ประเทศเยอรมนี ณ เมืองที่พำนักอยู่

หนังสือรับรอง "Konsularbescheinigung"

เมื่อได้รับหนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้แล้ว จะต้องนำหนังสือฉบับนี้ยื่นที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ เพื่อขอหนังสือรับรองสำหรับใช้แสดงต่อนายทะเบียนในวันที่จดทะเบียนสมรส

(สถานกงสุลกิติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำเชียงใหม่ ภูเก็ต และพัทยา ไม่สามารถออกหนังสือรับรองฉบับนี้ได้)

การจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตหรืออำเภอในประเทศไทย หนังสือรับรองจากสถานทูตฯนั้น ต้องมีการรับรองนิติกรณ์ก่อนนำไปแสดงต่อนายทะเบียน เพื่อขอจดทะเบียนสมรส

การยื่นขอวีซ่าติดตามสามี/ภรรยา

การยื่นคำร้องขอวีซ่าติดตามสามี/ภรรยาที่สถานทูตเยอรมนี ต้องใช้เอกสารการสมรสที่แปลและผ่านการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง พร้อมกับใบประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันระดับ A1 (ความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน) มาใช้ยื่นเป็นหลักฐานการขอวีซ่าประเภทนี้ด้วย

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม  --->  วีซ่าติดตามสามี/ภรรยา

หมายเหตุ

สำหรับคู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกันถือสัญชาติของประเทศที่อยู่ในสังกัดสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป

ในกรณีที่คู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกันในประเทศเยอรมนีที่คุณจะไปพำนักอยู่อาศัยด้วย ถือสัญชาติของประเทศที่อยู่ในสังกัดสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณไม่จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน (ใบประกาศนียบัตร A1) การยื่นคำร้องขอวีซ่า เอกสารที่ต้องแสดงเพิ่มเติม คือหนังสือรับรองล่าสุดว่าคู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกันของคุณเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษให้พำนักอยู่ที่ประเทศเยอรมนีได้ (Freizügigkeitsbescheinigung) หรือใบรับรองถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศเยอรมนี หลักฐานรับรองการทำงาน และหนังสือรับรองรายได้ล่าสุดของคู่สมรส/คู่ชีวิตเพศเดียวกันของคุณ

แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากสถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ พ.ศ. 2564

บริการที่คุณจะได้รับ

 • ติดต่อและแนะนำคุณและ/หรือคู่สมรสของคุณ สำหรับการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นใช้ในการจดทะเบียนสมรส
 • ดำเนินการเรื่องแปลเอกสาร โดยล่ามที่ผ่านการรับรอง และเป็นที่ยอมรับจากสถานทูตฯและศาลที่ประเทศเยอรมนี
 • ยื่นและรับเอกสารตรวจสอบไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ
 • (ถ้ามี) กรอกแบบฟอร์มที่จำเป็นสำหรับดำเนินเรื่องที่สำนักทะเบียนราษฏร ประเทศเยอรมนี เช่น แบบฟอร์มข้อมูลการจดและการหย่ากับคู่สมรสเดิม
 • จัดส่งเอกสารที่พร้อมใช้ดำเนินเรื่องที่สำนักทะเบียนราษฏร ประเทศเยอรมนี ให้กับคู่สมรสชาวเยอรมัน
 • เรามีบริการนำหนังสือรับรองจากสถานทูตฯ "Konsularbescheinigung" ไปรับรองนิติกรณ์แทนคุณ พร้อมจัดส่งกับให้คุณถึงบ้าน


ล่าม และแพคเกจบางรัก

แต่งงานที่สนง.เขตบางรัก กรุงเทพฯ ประเทศไทย

คุณและคู่สมรสมีความประสงค์จดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ เรายินดีและมีบริการครบวงจร พร้อมทั้งเป็นล่าม (ภาษาไทย-ภาษาเยอรมัน) เพื่อการสื่อสารในวันจดทะเบียนสมรส

 

เงื่อนไขการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย

 1. หนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้ "Ehefähigkeitszeugnis" - ที่ฝ่ายชาวเยอรมันได้มาจากสำนักทะเบียนราษฏรของประเทศเยอรมนี ณ เมืองที่ชาวเยอรมันพำนักอยู่ปัจจุบัน
 2. หนังสือรับรอง "Konsularbescheinigung" - หนังสือฉบับนี้ออกจากสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย กรุงเทพฯ เท่านั้น

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม  --->  แพคเกจบางรักการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี

ขอนัดคิวเพื่อจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนราษฏร ประเทศเยอรมนี

 

การจัดเตรียมเอกสาร เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี

คู่สมรสสัญชาติเยอรมนี ควรสอบถามทางสำนักทะเบียนราษฏร ประเทศเยอรมนี ณ เมืองที่พำนักอยู่ว่า เอกสารที่คู่สมรสทั้งสองต้องใช้ยื่นสำหรับขอคิวนัดจดทะเบียนสมรสมีอะไรบ้าง (เพราะแต่ละสำนักทะเบียนราษฏร อาจเรียกขอเอกสารและ/หรือเอกสารเพิ่มเติมไม่เหมือนกัน) โดยทั่วไปตามสำนักทะเบียนราษฏร ประเทศเยอรมนี มี Checkliste ไว้คอยให้บริการแก่ประชาชน

แจ้งความประสงค์ขอจดทะเบียนสมรส ณ สำนักทะเบียนราษฏร ประเทศเยอรมนี

หลังจากที่เอกสารสมบูรณ์ครบถ้วน คู่สมรสสัญชาติเยอรมันต้องนำเอกสารของตน และของคู่สมรสสัญชาติไทยที่แปลและผ่านการรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงไปยื่นที่สำนักทะเบียนราษฏร แต่หากกรณีที่คู่สมรสสัญชาติเยอรมันไปแจ้งความประสงค์ขอคิวนัดจดทะเบียนสมรสเพียงผู้เดียว ฝ่ายคู่สมรสสัญชาติไทยจำเป็นต้องทำหนังสือมอบอำนาจ "Vollmacht" ให้กับคู่สมรสสัญชาติเยอรมัน สำหรับไปแจ้งความประสงค์แทนตนด้วย

การยื่นขอวีซ่าแต่งงาน

สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี ณ สถานทูตเยอรมนี ประเทศไทยนั้น เอกสารที่จำเป็นต้องมี คือใบนัดจดทะเบียนสมรส "Bescheinigung über die Anmeldung der Eheschließung" และใบประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันระดับ A1 (ความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน)

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ---> วีซ่าแต่งงาน

 

ข้อควรระวัง:

คู่สมรสสัญชาติไทยจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อการจดทะเบียนสมรส (วีซ่าแต่งงาน) ที่สถานทูตเยอรมนีเท่านั้น ไม่ใช่วีซ่าท่องเที่ยว หากเดินทางไปประเทศเยอรมนีแบบวีซ่าผิดประเภท อาจจะถูกส่งให้ออกนอกประเทศได้

บริการที่คุณจะได้รับ

 • ติดต่อและแนะนำคุณและ/หรือคู่สมรสของคุณ สำหรับการจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นใช้ในการจดทะเบียนสมรส
 • ดำเนินการเรื่องการแปลเอกสาร โดยล่ามที่ผ่านการรับรอง และเป็นที่ยอมรับจากสถานทูตฯและศาลที่ประเทศเยอรมนี
 • ยื่นและรับเอกสารตรวจสอบไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ
 • (ถ้ามี) กรอกแบบฟอร์มที่จำเป็นสำหรับดำเนินเรื่องที่สำนักทะเบียนราษฏร ประเทศเยอรมนี เช่น แบบฟอร์มข้อมูลการจดและการหย่ากับคู่สมรสเดิม
 • กรอกหนังสือมอบอำนาจสำหรับคู่สมรสสัญชาติเยอรมัน เพื่อใช้แจ้งความประสงค์ขอจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีแทนคุณ
 • จัดส่งเอกสารที่พร้อมใช้ดำเนินเรื่องที่สำนักทะเบียนราษฏร ประเทศเยอรมนี ให้กับคู่สมรสชาวเยอรมัน
 • ดูแลคุณในเรื่องการจัดเอกสาร พร้อมแนะนำขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่งงาน และในวันที่คุณมีคิวนัดยื่นคำร้องที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ เราจะไปกับคุณ
 • อีกทั้งเมื่อวีซ่าอนุมัติ แต่คุณไม่สะดวกมารับวีซ่าด้วยตัวเอง เรามีบริการรับวีซ่า และสามารถจัดทำประกันการเดินทางใช้สำหรับรับวีซ่าแทนคุณ พร้อมจัดส่งกลับให้คุณถึงบ้าน


การแจ้งการสมรสที่ประเทศไทย

การแจ้งการสมรสที่ประเทศไทย

คุณได้จดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้มีความประสงค์จะเปลี่ยนนามสกุลตามคู่สมรสชาวเยอรมัน พร้อมกับต้องการอัพเดตเอกสารส่วนตัว

ก่อนที่คุณจะยื่นขอเปลี่ยนนามสกุล ขอทำบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทาง/พาสสปอร์ตเล่มใหม่ คุณจำเป็นต้องนำการสมรสที่ประเทศเยอรมนีมาแจ้งที่สำนักงานเขต หรืออำเภอที่ประเทศไทยให้เรียบร้อยเสียก่อน

 

คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ---> แจ้งการสมรส/เปลี่ยนนามสกุล